Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2016

Vogue Japan march 2013:
Reposted fromhomczi homczi

October 19 2016

4492 105a 500
Reposted fromhomczi homczi

September 18 2016

2154 4a31
Reposted fromhomczi homczi

August 26 2016

July 31 2016

4758 897e 500
Reposted fromtorinagay torinagay

July 06 2016

1037 fe1f 500
Reposted fromhomczi homczi
1038 44e5
Reposted fromhomczi homczi

June 30 2016

1738 ed7e 500
Przedstawiam Wam moją pracę dyplomową na kierunku Wizaż i stylizacja (https://web.facebook.com/VenaArtSzkola/photos/a.1208461499194852.1073741864.592841537423521/1208471695860499/?type=3&theater), zapraszam do lajkowania i udostępniania! :)  Opis pracy: "Praca inspirowana obrazem Zbigniewa Beksińskiego oraz mikroskopowym zbliżeniem na ketaminę - substancję psychoaktywną. Postać prezentująca się na zdjęciu jest personifikacją używki, natomiast wyciągnięte zza niej ręce odzwierciedlają osoby uzależnione. Pierścień z czaszką na jednej z dłoni symbolizuje śmierć, która jest częstym skutkiem zażywania narkotyków. Wszystko to jest halucynacją osoby uzależnionej."

Reposted frombeliveinme beliveinme

June 26 2016

7162 e05c 500
Reposted fromhomczi homczi
7159 2a44
Reposted fromhomczi homczi

June 01 2016

May 31 2016

8972 9d6e
Reposted frommartynkowa martynkowa

May 26 2016

Reposted fromadora-belle adora-belle

May 25 2016

9614 db52
Reposted fromhomczi homczi

May 13 2016

0396 77c6 500
Reposted fromhomczi homczi

May 08 2016

3717 843b 500
Reposted fromzupazogorkiem zupazogorkiem

May 04 2016

8089 a480 500
Reposted fromhomczi homczi

April 22 2016

April 12 2016

1219 6e94 500
Reposted fromhomczi homczi

March 25 2016

9487 5d29
Reposted fromhomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl